Meertens logo   

MAND/FAND/GTRP-database, dialecttranscripties 1980-1995

Zoeken:

(dataset: 2014-12-08)

MAND database

Dit is een website ter ontsluiting van de MAND-data uit het Goeman-Taeldeman-Van Reenen-project.

Per 22 augustus 2008 zijn een aantal g's in de (Frans-)Vlaamse online data gecorrigeerd bij de volgende Kloeke- en itemnummers. Ter geruststelling, MAND en FAND zijn gebaseerd op correcte data.

Het Goeman-Taeldeman-Van Reenen project (GTRP) vormt de basis van

Het eerste deel van de unieke twee-delige Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND) is op 23 juni 2005 verschenen bij de Amsterdam University Press.

De 176 kaarten gaan vergezeld van evenzovele commentaren. De hoofdstukken gaan elk vergezeld van een inleiding met een overzicht van de betreffende problematiek. Voor het eerste deel zijn dat meervoudsvorming, verkleinwoordvorming en woordgeslacht.

De MAND is gebaseerd op in fonetisch schrift vastgelegde uitspraakgegevens (transcripties). Deze uitspraakgegevens zijn op geluidsband verzameld tussen 1980 en 1995. De schriftelijke gegevens zijn hierboven raadpleegbaar in hun onbewerkte vorm.

Lees hier meer over de gebruikte fonetische codering, K-IPA.

Naast K-IPA worden de transcripties ook getoond in standaard IPA (Unicode). De IPA-transcripties zijn op dit moment nog experimenteel. Het is aan te bevelen om voor een zo goed mogelijk resultaat het gratis Doulos SIL font te installeren.

Het veldwerkproject wordt aangeduid met de namen van de hoofduitvoerders: Goeman - Taeldeman - Van Reenen Project.

De uitkomsten van het project zijn met ontsluitingsgereedschappen tevens verkrijgbaar op cd-rom.

Basisgegevens:

Achtergronden:

Verwante projecten (en meer):